+375 29 747 30 47
арт.:180911

Состав — 100% вискоза
Ширина – 125 см.
Цена – 49 р.

арт.:180912

Состав — 100% вискоза
Ширина – 130 см.
Цена – 49 р.

арт.:180956

Состав — 93% вискоза, 7% эластан
Ширина – 135 см.
Цена – 79 р.

арт.: 180278

Состав — 100% вискоза
Ширина – 150 см.
Цена – 59 р.

арт.: 180279

Состав — 100% вискоза
Ширина – 150 см.
Цена – 59 р.

арт.: 180277

Состав — 100% вискоза
Ширина – 150 см.
Цена – 59 р.

арт.: 180253

Состав — 95% вискоза, 5% эластан
Ширина – 140 см.
Цена – 43,50 р.

арт.: 180256-2

Состав — 95% вискоза, 5% эластан
Ширина – 150 см.
Цена – 33 р.

арт.: 180256-2

Состав — 95% вискоза, 5% эластан
Ширина – 150 см.
Цена – 33 р.

арт.: 180256-1

Состав — 95% вискоза, 5% эластан
Ширина – 150 см.
Цена – 33 р.

арт.: 180239

Состав — 88% вискоза, 7% полиамид, 5% люрекс
Ширина – 150 см.
Цена – 29 р.

арт.: 180240

Состав — 88% вискоза, 7% полиамид, 5% люрекс
Ширина – 145 см.
Цена – 29 р.

арт.: 180238

Состав — 88% вискоза, 7% полиамид, 5% люрекс
Ширина – 140 см.
Цена – 29 р.

арт.: 180254

Состав — 95% вискоза, 5% эластан
Ширина – 120 см.
Цена – 43,50 р.

арт.: 180242

Состав — 95% вискоза, 5% эластан
Ширина – 130 см.
Цена – 29 р.

арт.: 180243

Состав — 100% вискоза
Ширина – 145 см.
Цена – 35 р.

арт.: 180247

Состав — 90% вискоза, 10% полиамид
Ширина – 155 см.
Цена – 57 р.

арт.: 180248

Состав — 90% вискоза, 7% полиамид, 3% люрекс
Ширина – 155 см.
Цена – 57 р.

арт.: 180246-1

Состав — 90% вискоза, 7% полиамид, 3% люрекс
Ширина – 140 см.
Цена – 54 р.

арт.: 180246-2

Состав — 90% вискоза, 7% полиамид, 3% люрекс
Ширина – 140 см.
Цена – 54 р.

арт.: 180260

Состав — 100% вискоза
Ширина – 130 см.
Цена – 56 р.

арт.: 180261

Состав — 100% вискоза
Ширина – 130 см.
Цена – 54 р.

арт.: 180235-2

Состав — 88% вискоза, 7% полиамид, 5% люрекс
Ширина – 180 см.
Цена – 39 р.

арт.: 180236-2

Состав — 88% вискоза, 7% полиамид, 5% люрекс
Ширина – 180 см.
Цена – 39 р.

арт.: 180236-1

Состав — 88% вискоза, 7% полиамид, 5% люрекс
Ширина – 180 см.
Цена – 39 р.

арт.: 180405

Состав — 100% вискоза
Ширина – 135 см.
Цена – 49 р.

арт.: 130867

Состав — 85% вискозаб 15% полиэстер
Ширина – 155 см.
Цена – 43,5 р.

арт.: 141124

Состав — 100% вискоза
Ширина – 135 см.
Цена – 77 р.

арт.: 141124

Состав — 100% вискоза
Ширина – 135 см.
Цена – 77 р.

арт.: 141124

Состав — 100% вискоза
Ширина – 135 см.
Цена – 77 р.

арт.: 130820

Состав — 85% вискоза, 15% полиэстер
Ширина – 150 см.
Цена – 130 р. 40 коп.

арт.: 500317

Состав — 100% вискоза.
Ширина – 140 см.
Цена – 53 р.

арт.: 640317-2

Состав — 100% вискоза.
Ширина – 140 см.
Цена – 59 р.

арт.: 640317-1

Состав — 100% вискоза.
Ширина – 140 см.
Цена – 59 р.

арт.: 640317-3

Состав — 100% вискоза.
Ширина – 140 см.
Цена – 59 р.

арт.: 260317-3

Состав — 60% вискоза, 40% ПЭ.
Ширина – 140 см.
Цена – 49 р.

арт.: 260317-1

Состав — 60% вискоза, 40% ПЭ.
Ширина – 140 см.
Цена – 49 р.

арт.: 260317-2

Состав — 60% вискоза, 40% ПЭ.
Ширина – 140 см.
Цена – 49 р.

арт.: 130867

Состав — 85% вискоза, 40% ПЭ.
Ширина – 140 см.
Цена – 43 р. 50 к.

арт.: 160523 Save the Queen

Состав — 100% вискоза.
Ширина – 140 см.
Цена – 49 р.

арт.: 160523 Save the Queen

Состав — 100% вискоза.
Ширина – 140 см.
Цена – 49 р.

арт.: 160523 Save the Queen

Состав — 100% вискоза.
Ширина – 140 см.
Цена – 49 р.

арт.: 160523 Save the Queen

Состав — 100% вискоза.
Ширина – 140 см.
Цена – 49 р.

арт.: 160522 Emilio Pucci

Состав — 100% вискоза.
Ширина – 140 см.
Цена – 33 р.

арт.: 160522

Состав — 100% вискоза.
Ширина – 140 см.
Цена – 33 р.

арт.: 160522

Состав — 100% вискоза.
Ширина – 140 см.
Цена – 33 р.

арт.: 160522 Marina Rinaldy

Состав — 100% вискоза.
Ширина – 140 см.
Цена – 33 р.

арт.: 160522

Состав — 100% вискоза.
Ширина – 140 см.
Цена – 33 р.

арт.: 500317

Состав — 100% вискоза.
Ширина – 140 см.
Цена – 53 р.

арт.: 180410 ETRO

Состав — 100% вискоза.
Ширина – 135 см.
Цена – 37 р. 50 коп.

арт.: 180410 R.CAVALLI

Состав — 100% вискоза.
Ширина – 140 см.
Цена – 37 р. 50 коп.

арт.: 180410 R.CAVALLI

Состав — 100% вискоза.
Ширина – 140 см.
Цена – 37 р. 50 коп.

арт.: 180410 R.CAVALLI

Состав — 100% вискоза.
Ширина – 140 см.
Цена – 37 р. 50 коп.

арт.: 180410 R.CAVALLI

Состав — 100% вискоза.
Ширина – 140 см.
Цена – 37 р. 50 коп.

арт.: 180410 R.CAVALLI

Состав — 100% вискоза.
Ширина – 140 см.
Цена – 37 р. 50 коп.

арт.: 180410 R.CAVALLI

Состав — 100% вискоза.
Ширина – 140 см.
Цена – 37 р. 50 коп.

арт.: 180410 R.CAVALLI

Состав — 100% вискоза.
Ширина – 140 см.
Цена – 37 р. 50 коп.

арт.: 180410

Состав — 100% вискоза.
Ширина – 140 см.
Цена – 37 р. 50 коп.

арт.: 160522 M. Rinaldy

Состав — 100% вискоза.
Ширина – 140 см.
Цена – 33 р.